Ανακοίνωση σχετικά με την Καταβολή Επιδομάτων

 

Αγαπητέ/η,

 

Με την παρούσα ανακοίνωση σας ενημερώνουμε ότι η διαδικασία χρηματοδότησης για την πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων δεν έχει ολοκληρωθεί.

 

Σας γνωρίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή κάθε τμήματος που έχει ολοκληρώσει τις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης είναι να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί η πληρότητα των φακέλων του τμήματος και των δικαιολογητικών των καταρτιζομένων.

 

Η εν λόγω διαδικασία πραγματοποιείται ανάλογα με την χρονολογική σειρά λήξης κάθε τμήματος και επομένως η πληρωμή των εκπαιδευτικών επιδομάτων θα λαμβάνει χώρα σταδιακά.

 

Κατανοούμε απόλυτα την έντονη δυσαρέσκεια σας, αλλά σας βεβαιώνουμε ότι ο φορέας μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη καταβολή των επιδομάτων σας.