Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων

Υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας στο πρόγραμμα ακολουθώντας τις οδηγίες συμπλήρωσης

Yποβληθείσες Αιτήσεις

Αναζήτηση υποβοληθείσας αίτησης για ανάρτηση/διόρθωση δικαιολογητικών ή έλεγχο αποτελέσματος

Ανακοινώσεις - Νέα

 20 Jan 2023 Ενημέρωση σχετικά με την καταβολή των εκπαιδευτικών επιδομάτων
 12 Oct 2022 Ανακοίνωση σχετικά με την Καταβολή Επιδομάτων
 20 May 2022 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων Β κύκλου επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035134
 03 May 2022 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων Β κύκλου επιλογής στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5035134
 10 Apr 2022 Ανακοίνωση 2ου κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελούμενων, Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5035134
 06 Sep 2021 Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων επιλογής,πράξη:«Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους»ΟΠΣ 5035134
 29 Aug 2021 Ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής,πράξη: «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων όλων των κλάδων της οικονομίας για την απόκτηση νέων εξειδικευμένων και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων με έμφαση στις ειδικότητες ψύχους»,ΟΠΣ 5035134
 09 Jul 2021 Ανακοίνωση λήξης υποβολής αιτήσεων
 28 Apr 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ