Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά με την Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος (ΟΨΕ), μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντας μήνυμα στο 110@opse.gr.