Ανακοίνωση λήξης υποβολής αιτήσεων

 

Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έληξε στις 30/6/2021.

Για τα αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής θα ενημερωθείτε  μέσω της ιστοσελίδας του έργου.